Notice icon attention yellow.png Τα περιεχόμενα του ιστότοπου δεν ανανεώνονται από το καλοκαίρι του 2015. Τα άρθρα πιθανόν να έχουν ελλείψεις ή ανακρίβειες. Συμβουλευτείτε και μια δεύτερη πηγή γνώσης πριν εφαρμόσετε πρακτικές οδηγίες.

Οδηγός αλλαγής mac address

Από Skytales
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Notice icon rfc purple.png Ζητούνται σχόλια και παρατηρήσεις.

Το άρθρο αυτό έχει προσφάτως πάρει μία ολοκληρωμένη μορφή.

Ζητούνται σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την ορθότητα και πληρότητα των περιεχομένων, την ορθογραφία, τη σύνταξη, τον τρόπο γραφής και την ευκολία κατανόησης του άρθρου.

Αφήστε τα σχόλια σας στη σελίδα συζήτησης αυτού του άρθρου.


Οδηγός αλλαγής mac address

Εφαρμογή

macchanger

Στόχος

αλλαγή της mac address

Πλατφόρμες

Linux, OSX

Επίπεδο δυσκολίας

Εύκολο προς μέτριο

Χρόνος ολοκλήρωσης

5 λεπτά


Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε τι είναι η διεύθυνση mac, στο εξής mac address, πώς μπορεί να βλάψει την ανωνυμία ενός χρήστη και πώς ο χρήστης μπορεί να την αλλάξει προσωρινά.

Γενικά[επεξεργασία]

Η MAC address (συχνά λέγεται και physical address) είναι η διεύθυνση που αναγνωρίζει μοναδικά ένα network interface (μια κάρτα δικτύου πχ) εντός ενός τοπικού δικτύου (W)LAN. Για να επικοινωνήσουν 2 συσκευές συνδεδεμένες στο ίδιο LAN χρησιμοποιούνται οι MAC addresses τους (ενώ για να επικοινωνήσουν 2 συσκευές που βρίσκονται σε διαφορετικά διασυνδεδεμένα LANs, η δρομολόγηση γίνεται με βάση τις IP διευθύνσεις τους. Κάθε network interface πρέπει να έχει μία MAC διεύθυνση και αυτή πρέπει να είναι μοναδική εντός του LAN. Άν ένας υπολογιστής έχει πολλαπλά network interfaces, κάθε ένα από αυτά θα έχει ξεχωριστή MAC address. Ένα λάπτοπ πχ που έχει ενσύρματη κάρτα δικτύου (ethernet - RJ45 jack) και ασύρματη κάρτα δικτύου, θα έχει άλλη MAC address στο ασύρματο και άλλη στο ενσύρματο interface.

Οι MAC addresses δεν έχουν ισχύ πέρα από τα LAN, δηλαδή στο Internet. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται τι σημαίνει αυτό. Κατά τη διαδρομή ενός πακέτου από τον ένα υπολογιστή στον άλλον, οι mac addresses αποστολέα (sMAC) και παραλήπτη (dMAC) αλλάζουν κάθε φορά που το πακέτο εξέρχεται από ένα LAN, ενώ οι διευθύνσεις IP αποστολέα (sIP) και παραλήπτη (dIP) μένουν σταθερές.

Mac diagram.png

Οι MAC addresses είναι της μορφής xx:xx:xx:xx:xx:xx , δηλαδή αποτελείται από 6 ζεύγη. Τα ζεύγη αυτά είναι δεκαεξαδικοί αριθμοί, αποτελούνται δηλαδή από τα ψηφία 0 έως 9 και Α έως F.

Οι mac addresses αποδίδονται σε ένα network interface από τον κατασκευαστή του και είναι μοναδικές παγκοσμίως. Άρα η mac αναγνωρίζει κατά μοναδικό τρόπο ένα network interface, και κατά συνέπεια τον υπολογιστή που φέρει το interface αυτό σε ένα LAN ή WLAN.

Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε την MAC διεύθυνση ενός interface του υπολογιστή μας. Μερικές περιπτώσεις είναι:

 • κάποιο μπριζάκι ethernet να επιτρέπει να συνδεθεί ένας και μόνο υπολογιστής που αναγνωρίζεται από τη MAC διεύθυνσή του (αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε κάποιες φοιτητικές εστίες), οπότε για να συνδέσουμε διαφορετικό υπολογιστή θα πρέπει να του αλλάξουμε τη MAC address σε αυτή του αρχικού που του επιτρέπεται η πρόσβαση.
 • χρησιμοποιούμε εκ περιτροπής διαφορετικά δίκτυα και δε θέλουμε κάποιος ο οποίος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα να μπορεί να καταλάβει πως ο τάδε υπολογιστής που συνδέθηκε τότε στο δίκτυο Α είναι ο ίδιος με τον υπολογιστή που συνδέθηκε κάποια άλλη φορά στο δίκτυο Β.
 • θεωρούμε ότι το κατάστημα απ' όπου αγοράσαμε επώνυμα (πχ μέσω κάρτας) τον υπολογιστή μας ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει και τη MAC διεύθυνση του (αρκετά τραβηγμένο αλλά ποτέ δε ξέρεις), οπότε αν κάποιος δει τη MAC σε κάποιο δίκτυο μπορεί εν δυνάμει να τη συνδέσει με την ταυτότητά μας.

Όπως είπαμε η MAC address σε ένα interface καθορίζεται από τον κατασκευαστή και λέμε ότι είναι "καμμένες" πάνω στην κάρτα δικτύου, είναι δηλαδή αποτυπωμένες πάνω στο hardware. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε προσωρινά τη MAC διεύθυνση ενός interface σε επίπεδο λογισμικού (MAC spoofing).

Linux[επεξεργασία]

Χρήση του λογισμικού macchanger για αλλαγή της mac address[επεξεργασία]

Ένα πρόγραμμα (σε περιβάλλον γραμμής εντολών) για την δουλειά αυτή, διαθέσιμο σε Ubuntu και Debian GNU/Linux είναι το macchanger. Εγκαθίσταται από τα repositories της διανομής κατά τα γνωστά :

 apt-get update && apt-get install macchanger

Είναι χρήσιμο να διαβάσετε το σχετικό manual του macchanger ώστε να έχετε μια αντίληψη για την λειτουργία του :

 man macchanger

Η σύνταξη της εντολής macchanger είναι :

 macchanger [options] device

Device είναι το network interface που θέλουμε να αλλάξουμε.

Ενδιαφέρουσες παράμετροι του macchanger:

   -e, --ending
       Don't change the vendor bytes.
   
   -a, --another
       Set random vendor MAC of the same kind.

Η παράμετρος αλλάζει -a την mac σε αυτή ενός τυχαίου κατασκευαστή καρτών. Η παράμετρος -e αλλάζει mac address κρατόντας ίδιο κατασκευαστή. Είναι πιθανόν προτιμότερη η παράμετρος -e καθώς θα εμφανίζει ένα συνήθη για τα δεδομένα μιας περιοχής κατασκευαστή.

Μπορούμε να δούμε τα network interfaces με την εντολή

 ifconfig 

Έστω ότι θέλουμε να αλλάξουμε την mac του interface wlan0 (συνήθως η ασύρματη κάρτα δικτύου). Τότε η εντολή θα ήταν :

 macchanger -e wlan0

Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να τρέξουμε την εντολή ως υπερχρήστες ή root.

Σε περίπτωση που η εντολή αυτή δεν δουλεύει είτε επιστρέφοντας κάποιο μήνυμα λάθους είτε μην αλλάζοντας την mac, θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι επιπλέον. Θα χρειαστεί να ρίξουμε και να ξανασηκώσουμε το interface. Πρώτα ρίχνουμε το interface. Αυτό γίνεται είτε με γραφικό τρόπο, πηγαίνοντας στο εικονίδιο δικτύου και κάνοντας πχ disable wireless ή από γραμμή εντολών με την εντολή :

 sudo ifconfig wlan0 down

Στη συνέχεια αλλάζουμε την mac

 macchanger -e wlan0

Και σηκώνουμε το interface, είτε γραφικά είτε με

 sudo ifconfig wlan0 up

OSX[επεξεργασία]

Ανοίγουμε Terminal (Applications/Utilities) και γράφουμε την παρακάτω εντολή

 sudo ifconfig en0 ether 

και γράφουμε τη mac που επιθυμούμε π.χ. 00:1d:4f:ff:fe:7c:8a:e8 . Σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε την mac του WiFi αντί για en0 γράφουμε en1 . Αυτή η λύση δεν είναι για κάτι μόνιμο μιας και όταν κάνουμε restart η MAC που θα χει το εκάστοτε interface θα είναι η αληθινή του.