Στην παρακάτω γραφική εφαρμογή μπορείτε να δείτε τι δεδομένα σας είναι ορατά στους υποκλοπείς όταν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο ασφαλούς περιήγησης HTTPS και το δίκτυο ανωνυμίας Tor.